Versneller Innovatieve Ambities

In het kader van de regeling Versneller Innovatieve Ambities 2016 is een subsidie verleend aan Melkveebedrijf Van Velde en Global Dairy Farmers voor het uitvoeren van hun project.

Het doel van het project is het ontwikkelen van innovatieve melk- en zuivelproducten met een verlaagd verzadigd vetgehalte en een hoger onverzadigd vetgehalte ten behoeve van gezondere voeding voor de consument. Voor de uitvoering van dit project zal de expertise van Feed Innovation Services B.V. uit Wageningen worden ingehuurd.

Het project sluit goed aan bij de doelstellingen van de VIA regeling en levert een bijdrage aan het maatschappelijke belang van gezondheid, demografie en welzijn en tevens aan het maatschappelijk belang van voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie.

Start typing and press Enter to search