Gescheiden mest in de boxen

09-07-2020

Laatst hebben we de bedding van de koeien in de stal weer verversd. Voor een aantal jaar scheiden wij de mest en gebruiken de dikke fractie als zachte bedding voor de koeien om op te liggen. Het is belangrijk om de juiste vochtigheid te bereiken, zodat de uiergezondheid goed blijft en het zo comfortabel mogelijk is voor de koeien. De uiergezondheid blijft uitmuntend, met een somatic cell count (SCC) altijd lager dan <100. We verversen de bedding regelmatig zodat wij het koecomfort optimaal houden voor wanneer de koeien niet buiten lopen.

 

Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw

30-6-2020

Hunsingo Dairy is altijd opzoek de methode om het land het optimaal te benutten. Samen met NPPL (Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw) onderzoeken wij het gebruik en gedrag van (kunst) mest op onze percelen. Voor elke 16 m² meten wij de mestgift, opbrengst en bodemconditite. Met deze informate bestuderen wij het effect van de hoeveelheid (kunst) mest op de opbrengt iedere 16 m². Met deze informatie kunnen wij het gebruik van stikstof verminderen, terwijl de opbrengsten er niet onder lijden. Bijvoorbeeld, door het variabel strooien van de hoeveelheid kunstmest (minder/meer op kopakkers of afhankelijk van de opbrengst per 16m²) .

Versneller Innovatieve Ambities

In het kader van de regeling Versneller Innovatieve Ambities 2016 is een subsidie verleend aan Melkveebedrijf Van Velde en Global Dairy Farmers voor het uitvoeren van hun project.

Het doel van het project is het ontwikkelen van innovatieve melk- en zuivelproducten met een verlaagd verzadigd vetgehalte en een hoger onverzadigd vetgehalte ten behoeve van gezondere voeding voor de consument. Voor de uitvoering van dit project zal de expertise van Feed Innovation Services B.V. uit Wageningen worden ingehuurd.

Het project sluit goed aan bij de doelstellingen van de VIA regeling en levert een bijdrage aan het maatschappelijke belang van gezondheid, demografie en welzijn en tevens aan het maatschappelijk belang van voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie.

Start typing and press Enter to search