Generaties lang

produceren wij de beste koemelk

1940

Voorvaderen

Symbiose tussen mens en dier, en dit al sinds vele jaren. Het gevoel, de kennis, de liefhebberij, het zit in onze genen. Dat was vroeger zo en nu nog steeds. Wij houden ons al generaties lang van jongs af aan bezig met koeien.

1980

Zuid Holland

Vanaf 1980 melkveehouder in Moerkapelle geweest. Hier is ons bedrijf generaties lang geworteld. Deze foto toont onze liefde voor de koeien. Koe Josi op de veekeuring in Gouda, 1987.

1988

Boerderij Kantens

In 1988 verhuist ons bedrijf naar Kantens in de provincie Groningen. De ruimte en de mogelijkheden om het bedrijf verder te ontwikkelen waren de belangrijkste redenen. Er is ook bewust gekozen voor een regio met zowel melkvee­ als akkerbouwbedrijven. Wij hebben ons altijd bewust gericht op samenwerking met akkerbouwers.

1995

Grenzen verleggen

Sinds het einde van de jaren negentig zijn wij ons steeds breder gaan oriënteren op de internationale melkveehouderij. Door lid te worden van de organisaties European Dairy Farmers en de Global Dairy Farmers, en als eigenaar van DairyNext.
Op de foto een bezoek aan de zuivelbeurs in Hangzhou, China.

2000

Comfort stallen

In 2000 hebben we nieuwe bedrijfsgebouwen gesticht. Met veel aandacht voor het klimaat in de stallen en het comfort voor de koeien. Daarbij maken we gebruik van moderne technieken die de gezondheid en het welbevinden van ons vee bevorderen en passen bij de hedendaagse opvattingen over dierenwelzijn.

2016

Transparantie en Duurzaamheid

In 2016 hebben we een ligboxen stal bijgebouwd, met twee automatische melksystemen. We hebben gekozen voor een maatlat stal. Zo willen we het koe comfort optimaliseren en nog meer inzetten op duurzaamheid.

Daarnaast is de stal zo gesitueerd dat we weer onze koeien weiden. Zo kunnen onze koeien door iedereen gezien worden en voldoen we aan een maatschappelijke wens.

Generaties lang

Melk is een fantastisch product. Daarnaast kun je uit melk hele mooie en gezonde zuivelproducten maken. Zuivel past in een gezonde voeding. Dat was vroeger zo, maar geldt nu ook en zal ook in de toekomst nog steeds zo zijn.

Ad van Velde

Een blik in het verleden

Start typing and press Enter to search