Passie en liefde

voor onze koeien

Wie wij zijn en
wat we doen

Generaties lang wordt er melk geproduceerd door de families van Ad en Annette van Velde. In 1988 zijn zij verhuisd vanuit Moerkapelle (Zuid Holland) naar een bestaand melkveebedrijf te Kantens in Noord-Groningen. In 1999 is er een nieuwe locatie gesticht, dichtbij de oude locatie. In 2016 hebben we een ligboxen stal bijgebouwd en zijn we gestart met weiden. Zo realiseren we nog meer koe comfort , meer transparantie, meer duurzaamheid en houden we rekening met wensen vanuit onze samenleving.

Wereldwijde expertise

European Dairy Farmers


Het bedrijf is lid van EDF (European Dairy Farmers). EDF is een studiegroep van ruim 300 melkveehouders uit Europa. Trends, bedrijfsstrategie, visie, kost- en opbrengstprijzen zijn belangrijke thema’s binnen EDF.

Global Dairy Farmers

Ook zijn we actief betrokken bij Global Dairy Farmers (GDF). Een platform van melkveehouders uit alle delen van de wereld. Centraal staan onder andere het uitwisselen van innovaties, trends en ontwikkelingen op gebied van de melkveehouderij en de zuivelindustrie.

Met passie
en liefde

Onze melkkoeien vormen de basis van ons bedrijf. Op het land verbouwen we de gewassen die de basis vormen voor gezonde voeding voor de koeien. Alles op zo’n natuurlijk mogelijke wijze. Het is heel bijzonder dat koeien uit producten die niet voor menselijke consumptie geschikt zijn zo’n hoogwaardig product als melk kunnen produceren. We behandelen ons vee met veel respect. Zij zorgen voor het inkomen bij de familie Van Velde en voor heerlijke, gezonde melkproducten voor velen.
Wij werken elke dag weer met veel plezier in een natuurlijke omgeving waarin het welzijn van onze dieren centraal staat. Het is heerlijk om in het voorjaar het vers gemaaide gras te ruiken en om op een koude wintermorgen te werken tussen warme koeienlijven. Daarnaast is het prachtig om een pasgeboren kalf te leren drinken. Je weet immers dat het dier nog jaren bij je zal blijven. In de herfst is het fijn om te constateren dat de zomer weer groeizaam is geweest en er voldoende voedsel voor de koeien is geproduceerd.

Perfecte
melk

Melk moet een eerlijk product zijn. Op Hunsingo Dairy produceren we zoveel mogelijk melk uit ruwvoer. De basis daarbij is grondgebondenheid. Het ruwvoer produceren we op het eigen bedrijf. Op zeer goede kleigrond, dichtbij de Waddenzee. Een regio met de zuiverste lucht van Nederland. Koeien zijn herkauwers en daarom is een goede kwaliteit ruwvoer de basis voor een goede melkproductie.

Zuivelproducten

We leveren dagverse zuivelproducten waarbij het hele productieproces volledig transparant is. Vanaf de productie van voedergewassen op het land, via de melkproductie op de boerderij tot de uiteindelijke productie van melk, yoghurt en andere zuivelproducten. We bieden een gegarandeerd eerlijk en duurzaam product met een 100% transparante productieketen.
De consument krijgt een inkijk in de hele productieketen, we zijn volledig open over onze manier van werken en maken alle processen binnen ons bedrijf inzichtelijk voor onze klanten.

Duurzaam
ondernemen

Al meer dan tien jaar bestaat onze veestapel uit kruislingen van Holstein, Fleckvieh en Scandinavisch Roodbont. Dit heeft ons een zelfredzame en duurzame koe gebracht. Een koe die gezond is en past bij ons bedrijf.

Team

Maak kennis met ons! Wij zijn koeienliefhebbers en willen het beste uit de koe halen.
Dit doen we door de perfecte leefomgeving voor het dier te creëren.

  • Ad van Velde
    Ad van Velde
  • Annette van Velde
    Annette van Velde

Impressie

Een kijkje bij ons in de stallen en rond het melkveebedrijf.

Start typing and press Enter to search